Sejarah

SEJARAH SINGKAT

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PARUNG

 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Parung pada mulanya adalah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 Tahun yang  didirikan pada 15 Januari  1968 kemudian sesuai dengan perkembangan Pendidikan Nasional maka pada tahun 1978 berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Parung.

 

Perkembangan dan perjalanan MTsN Parung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan dan terakhir pada tahun 2009 menyandang Akreditasi A yang tetap terus berupaya mengevaluasi dan meningkatan sumber daya manusia (SDM) dan Sarana Prasarana.